آیدن و پدر و عشق

درخواست حذف این مطلب


این یک حکایت واقعی است

بچه در اتاق ایزوله بستری است تا به حال پنج بار به سمت مرگ رفته هر بار پدرش وارد اتاق شده به زندگی برگشته.

امیدی بر ماندنش نیست اما وابستگی شدید پدر و پسر مرگ را پس میزند و اشک ما را به راه ....